Lokalt handgjord, unik, remake med mervärde

En refo-produkt är ett statement för ett mer hållbart samhälle och att GÖRA istället för att bara prata om samhällsförändring. Med hållbart menar vi att minska svinnet genom lokala kretslopp och ge nytt liv åt det som redan finns. Vi lägger stor vikt vid social hållbarhet och ser potentialen i att kombinera kreativitet, drivkraft och kunskap hos människor i närområdet. Vi skapar både möten och produkter för en bättre värld som är lite mer hållbar.

När du köper din refo-produkt går alltid hälften av pengarna till vårt arbete med att utbilda och skapa fler möjligheter på arbetsmarknaden. Det innebär att mervärdet i varje produkt du köper är såväl minskat svinn som att någon fått arbetsträna med en meningsfull uppgift, att en småskalig designer får pröva sina vingar och utöka sitt nätverk eller att någon fått sommarjobb hos oss och alltså en värdefull referens på sitt cv.