Refo är en social innovation som genom skapandet av en digital och fysisk mötesplats förenklar lokalt återbruk av kläder och ger ett värde tillbaka till alla som bidrar, samtidigt som vi skapar arbetstillfällen för unga. Refo är ett samarbetsprojekt mellan Vinnova, Xelmo och Mongara. Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss, ring David Bauman, 0700-45 77 99, eller Liselotte Norén, 070-441 18 68.